Cenik storitev2019-08-12T14:40:30+02:00
Opis storitve Cena
Osnovna montaža do 4,3kW 220 + DDV
Osnovna montaža1 4,3 kW do 6,00 kW 260 + DDV
Osnovna montaža stenske naprave od 6,00 kW do 8,00 kW 290 + DDV
Montaža multi split stenske enote do 4,3 kW 220 + DDV
Montaža kasetne enote do 4,3 kW 260 + DDV
Montaža multi split kasetne enote do 4,3 kW 290 + DDV
Montaža multi split kasetne enote do 5,0 kW 270 + DDV
Priklop klima naprave2 na obstoječo instalacijo 140 EUR + DDV
Elektro kabel (cena na meter) 3 EUR + DDV
Elektro povezave Obračun glede na zahtevnost
Dodatni preboj 30 EUR + DDV
Preboj v armiran beton Obračun glede na zahtevnost (od 75 EUR + DDV naprej)
Ponoven obisk na terenu 40EUR + DDV
Montaža, električna vezava in zagon kondenčne črpalke 5m inst. 35 EUR + DDV
Demontaža klimatske naprave 45 EUR + DDV
Izolacija cevi (brez materiala) 14 EUR + DDV / tekoči meter
Izolacija cevi (z materialom) 29 EUR + DDV / tekoči meter
Stenski nosilci RG MS117 (Dimenzija 46,5 cm) standardni 25 EUR + DDV
Stenski nosilci RG MS119 (Dimenzija 55 cm) daljši 35 EUR + DDV
Stenski nosilci RG MS403 (Dimenzija 62 cm) Za pod fasado 45 EUR + DDV
Strešni nosilec MT00630 (Dimenzija 42 cm) Strešni nosilci 25 EUR + DDV
Talni nosilec AP BEL (Dimenzije 45 cm) 25,00 EUR + DDV
Lovilec kondenza CV 00111( 790x390x30) Kondenčna posoda zun. en. 60,00 EUR + DDV
Samoregulirni grelni kabel 2m 100 EUR + DDV
Režijska ura (60 min) 49 EUR + DDV
Delo na višini (streha) 45EUR + DDV; ocenjeno glede na zahtevnost objekta
Lotanje in podaljsevanje instalacije 41EUR + DDV

1. Osnovna montaža

Montaža klima naprave zajema enkratni preboj preboj skozi skozi steno širine 40cm, dobava in montaža bakrenih cevi do dolžine 5m, priklop instalacije za napajanje klimatskega sistema, dobava in montaža cevi za odvod kondenza (1 meter), vakumiranje sistema ter zagon s preizkusnim delovanjem. V kolikor montaža presega zgoraj opisane postavke, se obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku.
Garancija na opravljeno montažo ter pripadajoč montažni material je 1 leto od dneva opravljene storitve.

2. Priklop klima naprave na obstoječo instalacijo

Cena montaže klimatske naprave vsebuje priklop naprave na obstoječo instalacijo. V primeru instalacija ni pripravljena ustrezno oz. so potrebne dodelave, se storitve obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku.

Vsa dela se obračunavajo izključno na podlagi delovnega naloga. S podpisom delovnega naloga stranka zagotavlja, da se strinja z morebitnmi dodatnimi nastalimi stroški v pimeru večjega obsega prvotno predvidenih gradbenih del in jih je ta dolžna poravnati v skladu z rokom plačila računa.

Cenik velja od 1.2.2019 do preklica.