Cenik storitev2019-10-08T13:43:45+01:00
Opis storitve Neto cena Cena z 9.5% DDV stopnjo Cena z 22.0% DDV stopnjo
Osnovna montaža do 4,3kW 220 EUR + DDV 240,90 EUR 268,40 EUR
Osnovna montaža1 4,3 kW do 6,00 kW 260 + DDV 284,70 EUR 317,20 EUR
Osnovna montaža stenske naprave od 6,00 kW do 8,00 kW 290 + DDV 317,55 EUR 353,80 EUR
Montaža multi split stenske enote do 4,3 kW 220 + DDV 240,90 EUR 268,40 EUR
Montaža kasetne enote do 4,3 kW 260 + DDV 284,70 EUR 317,20 EUR
Montaža multi split kasetne enote do 4,3 kW 290 + DDV 317,55 EUR 353,80 EUR
Montaža multi split kasetne enote do 5,0 kW 270 + DDV 295,65 EUR 329,40 EUR
Priklop klima naprave2 na obstoječo instalacijo 140 EUR + DDV 153,30 EUR 170,80 EUR
Elektro kabel (cena na meter) 3 EUR + DDV 3,29 EUR 3,66 EUR
Elektro povezave Obračun glede na zahtevnost / /
Dodatni preboj 30 EUR + DDV 32,85 EUR 36,60 EUR
Preboj v armiran beton Obračun glede na zahtevnost (od 75 EUR + DDV naprej) Od 82,13 EUR Od 91,50 EUR
Ponoven obisk na terenu 40EUR + DDV 43,80 EUR 48,80 EUR
Montaža, električna vezava in zagon kondenčne črpalke 5m inst. 35 EUR + DDV 38,33 EUR 42,70 EUR
Demontaža klimatske naprave 45 EUR + DDV 49,28 EUR 54,90 EUR
Izolacija cevi (brez materiala) 14 EUR + DDV / tekoči meter 15,33 EUR / tekoči meter 17,08 EUR / tekoči meter
Izolacija cevi (z materialom)/tekoči meter 29 EUR + DDV 31,76 EUR 35,38 EUR
Stenski nosilci RG MS117 (Dimenzija 46,5 cm) standardni 25 EUR + DDV 27,38 EUR 30,50 EUR
Stenski nosilci RG MS119 (Dimenzija 55 cm) daljši 35 EUR + DDV 38,33 EUR 42,70 EUR
Stenski nosilci RG MS403 (Dimenzija 62 cm) Za pod fasado 45 EUR + DDV 49,28 EUR 54,90 EUR
Strešni nosilec MT00630 (Dimenzija 42 cm) Strešni nosilci 25 EUR + DDV 27,38 EUR 30,50 EUR
Talni nosilec AP BEL (Dimenzije 45 cm) 25,00 EUR + DDV 27,38 EUR 30,50 EUR
Lovilec kondenza CV 00111( 790x390x30) Kondenčna posoda zun. en. 60,00 EUR + DDV 65,70 EUR 73,20 EUR
Samoregulirni grelni kabel 2m 100 EUR + DDV 109,50 EUR 122,00 EUR
Režijska ura (60 min) 49 EUR + DDV 53,66 EUR 59,78 EUR
Delo na višini (streha) 45EUR + DDV; ocenjeno glede na zahtevnost objekta 49,28 EUR 54,90 EUR
Lotanje in podaljsevanje instalacije 41 EUR + DDV 44,90 EUR 50,02 EUR

1. Osnovna montaža

Montaža klima naprave zajema enkratni preboj preboj skozi skozi steno širine 40cm, dobava in montaža bakrenih cevi do dolžine 5m, priklop instalacije za napajanje klimatskega sistema, dobava in montaža cevi za odvod kondenza (1 meter), vakumiranje sistema ter zagon s preizkusnim delovanjem. V kolikor montaža presega zgoraj opisane postavke, se obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku.
Garancija na opravljeno montažo ter pripadajoč montažni material je 1 leto od dneva opravljene storitve.

2. Priklop klima naprave na obstoječo instalacijo

Cena montaže klimatske naprave vsebuje priklop naprave na obstoječo instalacijo. V primeru instalacija ni pripravljena ustrezno oz. so potrebne dodelave, se storitve obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku.

Vsa dela se obračunavajo izključno na podlagi delovnega naloga. S podpisom delovnega naloga stranka zagotavlja, da se strinja z morebitnmi dodatnimi nastalimi stroški v pimeru večjega obsega prvotno predvidenih gradbenih del in jih je ta dolžna poravnati v skladu z rokom plačila računa.

Cenik velja od 1.2.2019 do preklica.